ช่องทางการติดต่อ ฝ่ายขาย : 099-9494454, 063-2025488   ฝ่ายบริการ : 063-2025493, 063-2025494   ฝ่ายอะไหล่ : 063-2025495, 098-2804555
 
 
ACHIEVEMENT
 

    President Award            รางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี ถือเป็นบทพิสูจน์ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท ในการบริหารและปฏิบัติงาน เพื่อมอบการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าคนสำคัญของเราทุกท่าน

            » รางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี 2015
            » รางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี 2016

Sale


After sale

    TS Contest Awardเป็นรางวัลจากการแข่งขันด้านเทคนิคของตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี

Sales
  » 3rd Award 1994
  » 2nd Award 1998
  » 4th Award 2000

Services
  » Championship Award 2010
  » Championship Award 2016
  Spare Parts
  » 2nd Award 1994
  » Championship Award 1995
  » Championship Award 2000
  » Championship Award 2015

3S
  » Championship Award 1994


    Kaizen Award             บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ KAIZEN AWARD 5 ปี ซ้อน โดยเข้าการประกวดผลงานกับฮีโน่ทั่วประเทศ Organized by HINO Motors (Thailand) CO.,LTD.

             » เครื่องเป่ากรองอากาศ รางวัลชนะเลิศ ปี 2010
             » เกจ์มหัศจรรย์ รางวัลชนะเลิศ ปี 2011
             » ยิงพร้อมรับ จับลงให้นิ่ม รางวัลชนะเลิศ ปี 2012
             » หลวมหรือฟิต หมุนบิดก็รู้ รางวัลชนะเลิศ ปี 2013
             » ครบเครื่องเรื่องแรงดันก๊าซ และภาพกันพลาด รางวัลชนะเลิศ ปี 2014

Sale


After sale

    Green Industry             อุตสาหกรรมสีเขียว คือ ธุรกิจ อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบ กิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง และประกอบกิจการด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่ อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

             » อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 ปี 2565


 
     
 
 
 
  call CALL US
  email E-MAIL US
  time OPENING HOURS
     
 
 
 
OVER 20 YEARS EXPERIENCE
OUR SERVICES
VISIT US